Koszty

Uchwała nr AR 001 – 5-III/2/2007
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 27 marca 2007r
w sprawie wprowadzenia odpłatności za rozpatrzenie wniosków przez Uczelnianą
Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach


§ 1.
Wnioskodawca z AWF Katowice zamierzający prowadzić badania wymagające opinii
Komisji wnosi opłatę za rozpatrzenie wniosku przez Komisję Bioetyczną w wysokości
500 zł, natomiast podmiot spoza Uczelni w wysokości 2000 zł.


§ 2.
W uzasadnionych przypadkach Komisja może obniżyć opłatę.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


Uprawnionych do głosowania – 31osób. Obecnych 24 osoby. Głosowały 24 osoby.
Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia odpłatności za rozpatrzenie wniosków przez
Uczelnianą Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.