Dodatkowe ustalenia regulaminu

Uwaga uczestnicy VI Mityngu Lekkoatletycznego 45-lecia AWF Katowice!!!

Podany program minutowy Mityngu może ulec zmianie w przypadku odwołania niektórych konkurencji!!!

Aktualne informacje zawsze na stronie imprezy!!!

  1. Potwierdzenie startu i weryfikacja zawodników odbywa się najpóźniej do 1,5 godziny przed planowanym startem.
  2. Lista startowa z podziałem na serie zostanie wywieszona na 1 godzinę przed planowanym startem.
  3. Po zakończeniu konkurencji pierwsze trójki zwycięzców stawiają się do dekoracji w okolicy Biura zawodów. Zawodnicy obowiązkowo występują na podium z numerem startowym Organizatora, co jest warunkiem otrzymania nagród.
  4. Wypłata nagrody zostanie dokonana tylko na podane konto bankowe (konieczne jest podanie numeru PESEL, numeru konta oraz danych adresowych odbiorcy).
  5. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby startujących niż 6 osób, decyzje o rozegraniu konkurencji podejmuje organizator najpóźniej do 23 czerwca 2015 do godz. 10.00. Prosimy o śledzenie aktualnych informacji w Systemie Zgłoszeń Domtel.