Zweryfikowane Listy uczestników

Szanowni uczestnicy,

Zweryfikowane i aktualne listy konkurencji znajdują się na stronie PZLA Internetowy System Zgłoszeń Domtelu. zawodnicy niezweryfikowani pozytywnie przez  organizatorów mają przy swoim nazwisku w kolumnie Weryfikacja elektroniczna dopisek NIE.

Przypominamy, że potwierdzenie udziału (startu) musi nastąpić najpóźniej na 1,5 godziny przezd planowanym startem w biurze zawodów. 
Listy startowe z podziałem na serie i tory będą wywieszone godzinę przed startem. 
Obowiązują numery startowe organizatora Mityngu.