Dekoracje zwyciężców

Poniżej przedstawiono planowane godziny dokonania dekoracji zwycięzców Mityngu.

Zbiórka zwycięzców 10 minut przed planowaną godziną dekoracji w okolicy Biura Zawodów.

Zawodnicy obowiązkowo występują na podium z numerem startowym Organizatora, co jest warunkiem otrzymania nagród.

Planowana  godzina

Konkurencja

17.00

400 ppł K i M

17.10

Oszczep M

17.15

Tyczka K

17.25

400 K i M

17.30****

****Dekoracja zwycięzców Katowickiego Festiwalu Biegowego 2015

17.50

100m K i M

18.10

3000przeszk

18.20

Kula M

18.30

Skok w dal K

19.00

1500 K i M

19.30

Wzwyż M

19.30

100pł K   110pł M

**** - Zbiórka do dekoracji zwycięzców kategorii wiekowych Katowickiego Festiwalu Biegowego o godz. 17.00 w okolicy Biura Zawodów.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.