Dla zaproszonych

 

Organizatorzy mogą zapewnić nocleg i wyżywienie w dniach 23 czerwca (od kolacji) - 25 czerwca 2015. (do śniadania) zaproszonym zawodnikom, po uzgodnieniu z Dyrektorem Mityngu (najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 r. – telefonicznie lub e-mailowo).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.