Komitet honorowy

  • Adam Zając – Rektor AWF Katowice i Prezes AZS-AWF Katowice
  • Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
  • Sławomir Witek - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki UM Katowice
  • Teresa Socha - Prorektor ds. Sportu
  • Ryszard Grzywocz - Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych
  • Stanisław Socha - były rektor AWF Katowice
  • Zbigniew Waśkiewicz - były rektor, Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice
  • Krzysztof Nowak - Dyrektor Biura Rektora oraz Dyrektor KS AZS-AWF Katowice
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.