Kontakt i Biuro zawodów

Biuro zawodów:

  • Biuro zawodów będzie czynne od godz. 12:00 do 17.30 na stadionie AWF Katowice – wydawanie numerów startowych, weryfikacja, opłaty startowe.
  • Faktury za udział w zawodach są wystawiane po imprezie i wysyłane zainteresowanym uczestnikom pocztą.
  • Zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury należy zgłosić w biurze zawodów na załączonym druku (pobierz plik)

Kontakt:

  • Dyrektor Mityngu dr Ronald Mehlich tel. 665305110 e-mail: r.mehlich@awf.katowice.pl
  • Dyrektor organizacyjny Mityngu dr Bartłomiej Szade tel. 604754244, e-mail. b.szade@awf.katowice.pl

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.