Nagrody

Nagrody:

Nagroda w „konkurencjach głównych” Mityngu*:

  • - za miejsca I-III odpowiednio:
    I – 700 zł; II – 500 zł ; III – 300 zł (kwoty brutto),
    pod warunkiem uzyskania wyniku na poziomie minimum I klasy sportowej wg regulaminu PZLA

Nagrody finansowe w pozostałych konkurencjach mityngu:

  • - za miejsca I-III odpowiednio:
    I – 400zł; II – 300 zł; III – 200 zł. (kwoty brutto), pod warunkiem uzyskania wyniku na poziomie minimum I klasy sportowej wg regulaminu PZLA.

Organizator przewiduje nagrody specjalne w wybranych konkurencjach Mityngu ufundowane przez wybranych sponsorów

W zależności od pozyskanych sponsorów organizator przewiduje nagrody za najlepsze wyniki zawodów.

Wypłata nagrody zostanie dokonana tylko na podane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego (konieczne podanie numeru PESEL, numeru konta oraz danych adresowych odbiorcy).

* - dotyczy tylko konkurencji w kategoriach seniora.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.