O mityngu

Szanowni Państwo,

 

Dnia 02 lipca 2014r na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbędzie się kolejna – piąta edycja Mityngu Lekkoatletycznego AWF Katowice będącego kontynuacją corocznych, cyklicznych zawodów organizowanych od 2010 roku.

Lata 2010-2013 były ważnym okresem dla lokalnego środowiska lekkoatletycznego. Otóż po wielu latach przerwy w organizacji lekkoatletycznych zawodów sportowych Akademia Wy­chowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach postanowiła nawiązać do tradycji wspierania lekkiej atletyki poprzez organizację dużych zawodów sportowych. Należy nad­mienić, iż faktem skłaniającym władze uczelni do organizacji mityngu był świeżo ukończony remont lekkoatletycznego obiektu zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 84 w Katowicach. Stadion lekkoatletyczny został wyposażony w sztuczne oświetlenie, tak więc zawody odbyły się częściowo przy jego wykorzystaniu.

Uczelniany stadion sportowy zlokalizowany jest niemal w centrum Katowic. Kameralny wygląd obiektu, pora organizacji zawodów oraz ranga zawodów (klasa Mistrzowska Mię­dzynarodowa) sprawia, iż z roku na rok rośnie liczba uczestników oraz wzrasta poziom sportowy zawodów.

W roku 2013 organizatorzy zmienili formę mityngu, ukierunkowana zostałą na wszystkie konkurencje płotkarskie od 100 do 400m oraz biegi z przeszkodami. Bazując na doświadczeniach poprzednich lat oprócz wyżej wymienionych konkurencji w programie imprezy znajdą się również biegi sprinterskie oraz konkurencje skocznościowe. Impreza, zamiarem organizatorów, przyjęła formułę Festiwalu Płotkarskiego z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgim­nazjalnej.

Formuła Festiwalu Płotkarskiego pozwoli organizatorom przyciągnąć na stadion przy ul. Kościuszki 84 w Katowicach większą liczbę uczestników, zakładany jest udział ok. 200 zawodników i zawodniczek oraz tyle samo lub więcej młodzieży szkolnej z Katowice i okolic wraz z rodzinami.

Prowadzenie Festiwalu organizatorzy zamierzają oddać znanym postaciom polskiej lekkiej atletyki, prowadzone są rozmowy z Arturem Partyką, Pawłem Januszewskim oraz innymi.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby kolejna odsłona zawodów lekkoatletycznych była relacjonowana na żywo w Internecie 

Zapraszamy do Katowic. Liczymy na szeroki udział w tegorocznych zawodach.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.