Parkingi

Miejsca parkingowe dla uczestników zawodów pokazuje załączona mapka.

Kolorem czerwonym oznaczono miejsca parkingowe dla uczestników Mityngu

Parkowanie jest dozwolone na jednym pasie na wyłaczonym dla ruchu odcinku ul. Kościuszki od ul. Poniatowskiego do ul Ceglanej.

Pokaż Parkingi dla uczestników Mityngu na większej mapie

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.