Program minutowy

Załaczony poniżej program minutowy jest propozycją organizatorów, która może ulec nieznacznym przesunięciom czasowym Należy go traktować jako aktualny a ewentualne zmiany zostaną publikowane na bieżąco na tej stronie..

Godz.

Konkurencje

Biegi

Rzuty

Skoki

16.00

Otwarcie VI Mityngu Lekkoatletycznego 45-lecia AWF Katowice

16.10

100K el.

Oszczep M

Tyczka K

Skok w dal K

16.25

100M el.

 

 

16.40

400pł K

 

 

17.00

400 pł M

Kula M

 

17.20

100K Finał

 

 

17.25

100M Finał

 

 

17.30

 

 

Skok w dal M

17.40

100pł K el.

 

 

17.55

110pł M el.

 

 

18.00

 

 

Wzwyż M

18.10

400K

 

 

18.35

400M

 

 

18.55

100pł K finał

 

 

19.10

110pł M finał

 

 

19.25

1500 K

 

 

19.35

1500 M

 

 

19.45

3000 przeszk. M

 

 

20.00

3000 przeszk. K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.