Regulamin Mityngu

Pobierz 

1. Organizatorzy mityngu:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 • KS AZS-AWF Katowice.

2. Miejsce i termin zawodów:

 • Stadion LA AWF Katowice, ul. Kościuszki 84, 40-519 Katowice.
 • Środa, 24 czerwca 2015 godzina 16.00 zawody zostaną rozegrane przy sztucznym oświetleniu.

3. Internet:

4. Komitet honorowy:

 • Adam Zając – Rektor AWF Katowice i Prezes AZS-AWF Katowice
 • Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
 • Sławomir Witek - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki UM Katowice
 • Teresa Socha - Prorektor ds. Sportu
 • Ryszard Grzywocz - Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych
 • Krzysztof Nowak - Dyrektor Biura Rektora oraz Dyrektor KS AZS-AWF Katowice

5. Komitet organizacyjny:

 • Ronald Mehlich – dyrektor sportowy mityngu
 • Bartłomiej Szade – dyrektor organizacyjny
 • Marzena Paruzel-Dyja,
 • Ryszard Skowronek,
 • Tomasz Skowronek

6. Konkurencje:*

 • K – 100pł, 400pł, 100, 400, 1500, skok w dal, skok o tyczce, chód sportowy 5km
 • M –110pł, 400pł, 100, 400, 1500, 3000 przeszkody, wzwyż, oszczep, kula, chód sportowy 5km

W biegach na 100m i 110mppł odbędą się biegi finałowe.

Wytłuszczono „konkurencje główne” nagrodami pieniężnymi.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podniesienia lub obniżenia rangi konkurencji w zależności od poziomu sportowego uczestniczących zawodników.
 • Warunkiem rozegrania konkurencji biegowych (powyżej 400) i chodu sportowego jest zgłoszenie co najmniej 6 uczestników. Przy mniejszej liczbie uczestników konkurencji organizatorzy mogą zmniejszyć lub całkowicie anulować nagrody.

 

7. Nagrody:

7.1. Nagroda w „konkurencjach głównych” Mityngu:

- za miejsca I-III odpowiednio:

I – 700 zł; II – 500 zł ; III – 300 zł (kwoty brutto), pod warunkiem uzyskania wyniku na poziomie minimum I klasy sportowej wg regulaminu PZLA

7.2. Nagrody finansowe w pozostałych konkurencjach mityngu:

- za miejsca I-III odpowiednio:

I – 400zł; II – 300 zł; III – 200 zł. (kwoty brutto)
pod warunkiem uzyskania wyniku na poziomie minimum I klasy sportowej wg regulaminu PZLA.

7.3. Organizator przewiduje nagrody specjalne w wybranych konkurencjach Mityngu ufundowane przez wybranych sponsorów

7.4. W zależności od pozyskanych sponsorów organizator przewiduje nagrody za najlepsze wyniki zawodów.

7.5. Wypłata nagrody zostanie dokonana tylko na podane konto bankowe (konieczne podanie numeru PESEL, numeru konta oraz danych adresowych odbiorcy).

7.6. Warunkiem rozegrania konkurencji biegowych (powyżej 400) i chodu sportowego jest zgłoszenie co najmniej 6 uczestników. Przy mniejszej liczbie uczestników konkurencji organizatorzy mogą zmniejszyć lub całkowicie anulować nagrody.

8. Pomiar czasu:

    Fotofinisz - obsługa Domtel-Sport

9. Warunki uczestnictwa (kategoria wiekowa junior- senior):

 • Zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów
 • Zawodnicy z minimum II klasą sportową (wg regulaminu PZLA)
 • Udział zawodników z niższymi klasami sportowymi i juniorów młodszych jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc i w porozumieniu z Dyrektorem Mityngu.

10. Zgłoszenia:

Internetowy system zgłoszeń do zawodów PZLA: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ do 22.06.2014 r. (poniedziałek) do godz. 20:00.
Organizator zastrzega sobie prawo: weryfikacji zgłoszeń, wyboru konkurencji, wyboru osób startujących i ich liczby w danej konkurencji.

Zweryfikowane listy startowe będą udostępnione na stronie internetowej Mityngu w dniu 23.06.2015 do godziny 10.00.

11. Biuro zawodów, weryfikacja, numery startowe:

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 12:00 do 17.30 na stadionie AWF Katowice – wydawanie numerów startowych, weryfikacja, opłaty startowe. Potwierdzenie startu i weryfikacja zawodników odbywa się najpóźniej do 1,5 godziny przed planowanym startem.

12. Opłata startowa:

Koszty uczestnictwa w Mityngu pokrywają zgłaszające kluby. Opłata startowa – 10 zł (osobostart).

13. Sprawy organizacyjne:

Organizatorzy mogą zapewnić nocleg i wyżywienie w dniach 23 czerwca (od kolacji) - 25 czerwca 2015. (do śniadania) zaproszonym zawodnikom, po uzgodnieniu z Dyrektorem Mityngu (najpóźniej do dnia 21 czerwca 2015 r. – telefonicznie lub e-mailowo).

13.1. Pozostali zawodnicy i trenerzy mogą skorzystać odpłatnie z noclegu w Park Hotel Diament Katowice podając przy rezerwacji hasło Mityng LA AWF Katowice (szczegółowe informacje na stronie internetowej Mityngu).

14. Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na macierzystym Klubie zawodnika lub zawodniku. Wszyscy zawodnicy startujący w Mityngu powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

15. Inne:

 • Zawodnicy obowiązkowo startują i występują na podium z numerem startowym Organizatora, co jest warunkiem otrzymania nagród.
 • Obowiązuje wyprowadzenie do konkurencji na 20 min przed starem.
 • Dekoracja zwycięzców bezpośrednio po finale.
 • Nagrody za okazaniem dokumentu tożsamości.
 • Udział w IV Mityngu Lekkoatletycznym AWF Katowice oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora i sponsorów Mityngu.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Mityngu.

16. Kontakt:

 • Ronald Mehlich tel. 665 305 110, e-mail 
 • Bartłomiej Szade tel. 604 754 244, e-mail
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.