Warunki uczestnictwa

Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodniczki i zawodników w kategorii wiekowej junior i senior:
rok urodzenia 1997 i starsi spełniający poniższe warunki:

  • W konkurencjach płotkarskich przewiduje się udział juniorów (minimum 6 startujących)
  • W pozostałych konkurencjach organizatorzy dopuszczają możliwość startu juniorów młodszych jedynie po akceptacji dyrektora Mityngu.
  • Zawodnicy z minimum II klasą sportową (wg regulaminu PZLA)
  • Zawodnicy z niższymi klasami sportowymi w przypadku wolnych miejsc w porozumieniu z Dyrektorem Mityngu.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego zapraszania zawodników.
  • Udział w VI Mityngu Lekkoatletycznym 45-lecia AWF Katowice oznacza akceptację regulaminu zawodów oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora i sponsorów Mityngu.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.