Terminy wnoszenia opłat

 

Zgodnie z §2 ust. 3, uchwały Nr AR001-3-IV/2019 opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim mogą być uiszczone przez studenta w całości lub w pięciu równych ratach w danym semestrze.

Termin wpłaty całej opłaty lub pierwszej raty ustala się na dzień 15 października dla opłat dotyczących semestru zimowego oraz na dzień 15 marca dla opłat dotyczących semestru letniego.

Terminy wpłat pozostałych rat upływają z 15 dniem czterech kolejnych miesięcy – listopada, grudnia, stycznia i lutego w semestrze zimowym oraz kwietnia, maja, czerwca i lipca w semestrze letnim.

Marta Książek 

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.