Wysokość opłat

Studia stacjonarne i stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Opłaty na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich pobierane są tylko w przypadkach powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Uchwała Nr AR-001-3-IV/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia  przed 1 października 2019

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.