Zasady pobierania opłat

Uchwała Nr AR001-3-III/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-3-IV/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów

Uchwała Nr AR-001-3-IV/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów

Uchwała Nr AR001-1-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów 

Numer konta Akademii dla studentów poza USOSem:

ING Bank Śląski SA o/Katowice nr rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.