Delegaci

Powołanie Delegatów PKZP

Delegatów wybrano podczas walnego zebrania członków PKZP w dniu 10 października 2018 roku Uchwałą 5/2018.

Delegaci zostali powołani na kadencję trwającą cztery lata (2018-2022).

Delegatami zostali:

1. dr Krzysztof Wilusz  - delegat NAUCZYCIELI

2. dr Wojciech Chudy - delegat NAUCZYCIELI

3. mgr Renata Kłosowska - delegat ADMINISTRACJI

4. mgr Anna Malinowska - delegat pracowników OBSŁUGI

Uchwała nr 5/2018

Zadania Delegatów PKZP:

Zadaniem delegatów jest reprezentowanie grup, których są przedstawicielami na zebraniach Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, a przede wszystkim na walnym zebraniu, podczas którego przyjmowane i zatwierdzane jest sprawozdanie z działalności Kasy oraz bilans.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.