Konkursy - czerwiec 2017

REKTOR

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

OGŁASZA KONKURSY na stanowiska:

PROFESOR NADZWYCZAJNY w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką

ASYSTENT w Zakładzie Zarządzania Sportem w Katedrze Zarządzania Sportem i turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką

STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką (cztery stanowiska)

ADIUNKT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką (dwa stanowiska)

ASYSTENT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką

WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką (trzy stanowiska)