Konkursy dla nauczycieli akademickich wrzesień 2020

JM Rektor AWF Katowice ogłasza konkursy na następujące stanowiska:

  1. PROFESOR (w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Nauk o Sporcie w Zespole Nauk Fizjologiczno-Biochemicznych.
  2. PROFESOR (w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Nauk o Sporcie w Zespole Treningu Sportowego.
  3. PROFESORA Uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Katedrze Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego.

Szczegóły dotyczące postępowań konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej AWF Katowice w zakładce Praca (link bezpośredni - klknij tutaj)