Konkursy sierpień 2020

JM Rektor AWF Katowice ogłasza konkursy na następujące stanowiska:

  1. ASYSTENT w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Katedry Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizyczne, Wydziału Wychowania Fizycznego
  2. ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Katedry Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
  3. ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
  4. LEKTOR języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizyczne, Wydziału Wychowania Fizycznego
  5. ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych dwa (2) stanowiska w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wieku Rozwojowego Katedry Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego, Wydziału Fizjoterapii
  6. ADIUNKT w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wieku Rozwojowego Katedry Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego Wydziału Fizjoterapii
  7. ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii Klinicznej, w Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii
  8. ASYSTENT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii Klinicznej Katedry Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Wydziału Fizjoterapii

Szczegóły dotyczące postępowań konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej AWF Katowice w zakładce Praca (link bezpośredni - klknij tutaj)