Dokumenty konkursowe

  • Klauzula informacyjna dla kandydata w postepowaniu konkursowym_RODO (pobierz PDF)
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz PDF)
  • Oświadczenie art. 113 ustawy_czynności prawne (pobierz PDF)
  • Oświadczenie art. 118 ustawy dot. bezpośredniej podległości służbowej (pobierz PDF)
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.