Rok 2013

  KONKURSY

 

29 Adiunkt w Labolatorium Badań Molekularnych, Katedry Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

28 Profesor zwyczajny w Zakładzie Zarządzania Strategicznego, Katedry Zarządzania

27 Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
26 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
25 Starszy wykładowca w Zakładzie Gospodarki Turystycznej, Katedry Turystyki
24 Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia, Katedry Promocji Zdrowia i Metodologii Badań
23 Starszy wykładowca w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Turystyki, Katedry Turystyki
22 Starszy wykładowca w Zespole Prawa, Katedry Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
21 Adiunkt w Katedrze Zarządzania
20 Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Turystyką, Katedry Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
19 Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Strategicznego, Katedry Zarządzania
18 Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Gospodarki Turystycznej, Katedry Turystyki
17 Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Strategicznego, Katedry Zarządzania
16 Adiunkt w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Turystyki, Katedry Turystyki
15 Asystent w Zakładzie Rekreacji Fizycznej, Katedry Rekreacji
14 Wykładowca w Zakładzie Rekreacji Fizycznej, Katedry Rekreacji
13 Profesor zwyczajny w Zakładzie Metodologii Badań i Profilaktyki Zdrowotnej Katedry Promocji Zdrowia i Metodologii Badań
12 Profesor zwyczajny w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu
11 Asystent w Zakłądzie Podstaw Fizjoterapii Klinicznej, Katedry Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych
10 Starszy wykładowca w Zakładzie Terapii Manualnej Katedry Kinezytwrapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii
09 Wykładowca w Zakładzie Terapii Manualnej Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii
08 Asystenta w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportów Indywidualnych                                         -  konkurs odwołano -
07 Starszy wykładowca w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych, Katedry Sportów Indywidualnych
06 Starszy wykładowca w Studium Języków Obcych
05 Wykładowca w Katedrze Turystyki, Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
04 Asystent w Zakładzie Metod Matematycznych w Zarządzaniu, Katedry Zarządzania
03 Starszy wykładowca w Zakładzie Metod Matematycznych w Zarządzaniu, Katedry Zarządzania
02 Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania, Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
01 Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania, Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.