Rok 2017

LP Nazwa  Plik PDF Termin rozstrzygnięcia
70 LEKTOR (język angielski) w Zespole Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 17.10.2017
69 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportów Indywidualnych Wydziału Wychowania Fizycznego  17.10.2017
68 WYKŁADOWCA w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Fizjoterapii 16.10.2017
67

ASYSTENT w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportów Indywidualnych Wydziału Wychowania Fizycznego 

16.10.2017
66 WYKŁADOWCA w Zakładzie Treningu Sportowego Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego    16.10.2017
65 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Zarządzania  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 16.10.2017
64 WYKŁADOWCA w Zakładzie Zarządzania Sportem Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 12.09.2017
63 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Zarządzania Turystyką Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 12.09.2017
62 LEKTOR (język hiszpański) w Zespole Lingwistyki Stosowanej
w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
12.09.2017
61 Anulowano   --------------------
60 LEKTOR (język angielski)  (dwa stanowiska) w Zespole Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
59 WYKŁADOWCA w Zakładzie Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
58 WYKŁADOWCA w Zakładzie Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
57 Anulowano   ---------------
56 WYKŁADOWCA ( dwa stanowiska) w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
55 WYKŁADOWCA w Zakładzie Metodologii, Statystyki i Informatyki Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
54 Anulowano   ----------------
53 WYKŁADOWCA (dwa stanowiska) w Zakładzie Treningu Sportowego Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
52 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
51 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakłądzie Biochemii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
50 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
49 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
48 STARSZY WYKŁADOWCA (dwa stanowiska) w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportów Indywidualnych Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
47 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
46 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Żywienia i Suplementacji Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego  12.09.2017
45 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Metodologii, Statystyki i Informatyki Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego  12.09.2017
44 STARSZY WYKŁADOWCA Katedry Teorii i Praktyki Wydziału Wychowania Fizycznego  12.09.2017
43 ASYSTENT w Zakładzie Turystyki Aktywnej i Przygodowej Katedry Turystyki
i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
12.09.2017
42 ASYSTENT w Zakładzie Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
41 ASYSTENT w Zakładzie Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
40 ASYSTENT w Zakładzie Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
39 ASYSTENT w Zakładzie Korekcji Wad Postawy Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
38 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego Katedry Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
37 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa Katedry Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
36 Anulowano   ---------------------
35 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
34 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Zakładzie Antropomotoryki Katedry Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
33 PROFESOR ZWYCZAJNY w Zakładzie Antropomotoryki Katedry Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego 12.09.2017
32 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Katedry Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii 12.09.2017
31 ASYSTENT NAUKOWY w Zakładzie Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii 12.09.2017
30 ADIUNKT Laboratorium Badań Molekularnych Wydziału Fizjoterapii 12.09.2017
29 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Ruchowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Wydziału Fizjoterapii 12.09.2017
28 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
27 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
26 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
25 ASYSTENT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką   18.07.2017r
24 ADIUNKT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
23 ADIUNKT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
22 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
21 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
20 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
19 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
18 ASYSTENT w  Zakładzie Zarządzania Sportem w Katedrze Zarządzania Sportem i turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
17 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
16

ADIUNKT w Zakładzie Terapii Tkankowej Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
15

STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
14

PROFESOR ZWYCZAJNY w Zakładzie Fizjoterapii i Medycyny Sportowej Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
13 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Adapowanej Aktywności Rychowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Wydziału Fizjoterapii 23.06.2017r
12

STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Adapowanej Aktywności Rychowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
11

WYKŁADOWCA w Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
10

Profesor zwyczajny w Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 

13.06.2017
9

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 

13.06.2017
8 Starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Sportem w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 23.05.2017r.
7 Lektor w Zespole Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego. 22.05.2017
6 Starszy wykładowca w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego 20.02.2017r.
5

Adiunkt w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego

20.02.2017r.
4. Wykładowca w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
3. Starszy Wykładowca w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych Katedry Sportów Indywidualnych na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
2. Asystent w Katedrze Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego  na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
1. Asystent w Katedrze Katedrze Sportów Indywidualnych  na Wydziale Wychowania Fizycznego
17.02.2017r.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.