Rok 2019

LP Nazwa  Plik PDF Termin rozstrzygnięcia
17 LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego 12.11.2019
16 PROFESOR UCZELNI/grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 24.09.2019
15 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Zarządzania Turystyką Katedry Zarządzania  Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 24.09.2019
14 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Zarządzania Sportem Katedry Zarządzania  Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 24.09.2019
13 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Teorii Sportu Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego 10.09.2019
12 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Żywienia i Suplementacji Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania 10.09.2019
11 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Treningu Sportowego Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego 10.09.2019
10 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/ w Zakładzie Treningu Sportowego Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego 10.09.2019
9 ADIUNKT /grupa pracowników badawczo-dydaktycznych/
w Zakładzie Treningu Sportowego Katedry Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
8 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/
w Zakładzie Biomechaniki Katedry Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
7 ASYSTENT /grupa pracowników badawczo-dydaktycznych /cztery stanowiska/
w Zakładzie Antropomotoryki Katedry Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
6 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/
w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa Katedry Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego
Anulowany 10.09.2019
5 LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO /dwa etaty/
w Zespole Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
4 LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
w Zespole Lingwistyki Stosowanej Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
3 ASYSTENT /grupa pracowników badawczo-dydaktycznych/
w Zakładzie Filozofii i Socjologii Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
2 ASYSTENT /grupa pracowników dydaktycznych/
w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego
10.09.2019
1 ASYSTENT /grupa pracowników badawczych/
w Zakładzie Biomechaniki Katedry Motoryczności Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego
09.04.2019
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.