Działalność Prorektora ds. Nauki

Prorektor ds. Nauki

prof. Andrzej Małecki

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Biuro Prorektora:

Budynek A, pok. 105

e-mail: a.malecki@awf.katowice.pl

tel. 32 207 5440

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.