Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi), ubiegających się o przyjęcie na studia dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021  rozpocznie się 13 maja 2020 r. o godzinie 12:00 uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Informator dla kandydatów na studia w roku Akademickim 2020/2021

Kolejne kroki rejestracji w systemie IRK www.rekrutacja.awf.katowice.pl

Harmonogram rekrutacji I stopnia

Harmonogram rekrutacji II stopnia

tel. (032) 207 53 69; 207 54 13, e-mail:  d.ligeza@awf.katowice.pl; m.stawiarz@awf.katowice.pl

Aktualizacja: Monika Stawiarz , 22-09-2020
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.