Zaświadczenia lekarskie

Kandydaci na kierunki fizjoterapia, wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja oraz sport, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia składają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Bezpłatne badania u lekarzy specjalistów medycyny pracy lub uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych należy przeprowadzić w Medycznym Centrum Specjalistycznym Polimed Sp. z o.o., które mieści się w Katowicach przy Alei Korfantego 2.
Badania realizowane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata.

Na badania obowiązuje skierowanie pobrane ze strony internetowej IRK www.rekrutacja.awf.katowice.pl. 

Kandydaci na kierunek trener osobisty z dietetyką sportową, studia drugiego stopnia, składają zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia studiów.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.