Znajomość języka polskiego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

Aktualizacja: Monika Cichecka 05-05-2020

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.