Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

Warunki i tryb rekrutacji oraz liczba miejsc na studia dokotranckie w roku akademickim 2017/2018

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.