Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji oraz liczba miejsc na studia dokotranckie w roku akademickim 2018/2019

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.