Rekrutacja na studia 2012/2013

 

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2012/2013

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2012/2013

Informator dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 2012/2013

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 2012/2013

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.