Rekrutacja na studia 2013/2014

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2013/2014    

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2013/2014

Informator dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014  

Laureaci i finaliści olimpiad - uchwała Senatu 

Uchwała Senatu w sprawie liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2013/2014  

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.