Rekrutacja na studia 2014/2015

Internetowa Rejestracja Kandydatów           www.irk.awf.katowice.pl

Infomator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015     

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015  

Laureaci i finaliści olimpiad - uchwała Senatu 

Uchwała Senatu w sprawie liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2014/2015 

Uchwała Senatu w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2014/2015 

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2014/2015 

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2014/2015 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.