Rekrutacja na studia 2015/2016

Internetowa Rejestracja Kandydatów    zapraszamy Kandydatów do rejestracji przez system IRK

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 

Informacje w sprawie uznawania dokumentów kandydatów (Polaków lub cudzoziemców) posiadających uzyskane za granicą: świadectwa dojrzałości lub równoważne; dyplomy ukończenia studiów.

Terminy rekrutacji na studia 2015/2016, wysokośc opłaty rekrutacyjnej

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym w roku akademickim 2015/2016  smileynowy kierunek studiów enlightened

Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunki bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2015/2016

Laureaci i finaliści olimpiad 2015-2017

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2015/2016

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2015/2016

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.