Rekrutacja na studia 2016/2017

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów    zapraszamy Kandydatów do rejestracji przez system IRK

Uwaga Kandydaci na studia niestacjonarneenlightened - nowe, niższe opłaty semestralne smiley

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

Zmiana Uchwały Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

Laureaci i finaliści olimpiad 2015-2017 - uchwała Senatu

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017 - uchwała Senatu

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 - Zarządzenie Rektora

Informacje w sprawie uznawania dokumentów kandydatów (Polaków lub cudzoziemców) posiadających uzyskane za granicą:

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.