Rekrutacja na studia 2017/2018

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2017/2018

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2017/2018

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na kierunek sport w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 oraz liczby miejsc dla kandydatów posiadających klasy sportowe

Laureaci i finaliści olimpiad 2015-2017 - uchwała Senatu

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 - uchwała Senatu

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 - uchwała Senatu

Informacje w sprawie uznawania dokumentów kandydatów (Polaków lub cudzoziemców) posiadających uzyskane za granicą: świadectwa dojrzałości lub równoważne; dyplomy ukończenia studiów.

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Bilety miesięczne za 1 zł - 2017 Rokiem Studenta w Kolejach Śląskich

Zasady podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców)

Informacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów - KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.