Rekrutacja na studia 2018/2019

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2018/2019

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2018/2019

Szanowni Kandydaci, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO) Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) zostanie uruchomiona dnia 28 maja 2018 r. o godz. 12:00.

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Laureaci i finaliści olimpiad 2018-2020 - uchwała Senatu

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu w sprawie określenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019

Uchwała Senatu w sprawie określenia liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu w sprawie określenia liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019 z dnia 25 września 2018 r.

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.