Rekrutacja na studia 2020/2021

Szanowni Kandydaci,
terminy rekrutacji zostały dostosowane do terminów egzaminów maturalnych w drodze uchwały Senatu AWF Katowice,
która została podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja br.


Informator dla kandydatów na studia 2020/2021

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021

Liczba miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne

Laureaci i finaliści olimpiad 2019-2023 - uchwała Senatu

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych 2019/2020

Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych 2019/2020

Uchwała Senatu w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.