Rekrutacja na studia 2021/2022 - bieżąca

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.