Semestry parzyste

Zasady realizacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:

1. Ćwiczenia na kierunku zarządzanie od początku semestru do dnia 11 kwietnia są prowadzone w trybie zdalnym. Numery sal w harmonogarmach zajęć będą obowiązywały od 12 kwietnia, jeżeli zapadnie decyzja o powrocie do zajęć w siedzibie Uczelni.

2. Ćwiczenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne od początku semestru do dnia 11 kwietnia są prowadzone w trybie zdalnym. Numery sal w harmonogarmach zajęć będą obowiązywały od 12 kwietnia, jeżeli zapadnie decyzja o powrocie do zajęć w siedzibie Uczelni. Wyjątkiem są przedmioty siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego (II rok studia pierwszego stopnia) oraz przygotowanie do stosowania środków przymusu i użycia broni (III rok studia pierwszego stopnia) realizowane od poczatku semestru w siedzibie Uczelni.

Informacje o zmianach w rozkładzie zajęć są podawane na stronie internetowej oraz  w USOSweb. Prosimy o sprawdzanie rozkładów zajęć przed każdymi zajęciami. Pierwotna wersja oznaczona jest nr 1. Zamieszczenie planów z kolejną numeracją oznacza wprowadzenie w nich zmian.

Lokalizacja sal dydaktycznych (tutaj)

W sprawach dotyczących zmian w rozkładach zajęć prosimy kontaktować się mailowo na adres:

k.sadowska@awf.katowice.pl - studia stacjonarne

m.stawiarz@awf.katowice.pl - studia niestacjonarne oraz studia doktoranckie

Data publikacji rozkładu zajeć: 22.02.2021r.

 ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZARZĄDZANIE - STUDIA STACJONARNE
I rok Isemestr 2 Plan1
II rok Io semestr 4 Plan2
III rok Io semestr 6 Plan3 , 
I rok IIo semestr 2 Plan3
II rok IIo semestr 4 Plan2 , 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA STACJONARNE
I rok Isemestr 2 Plan3
II rok Io semestr 4 Plan5 , 
III rok Io semestr 6 Plan3
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.