NDT BOBATH dla dorosłych (kurs rozwijający)

Drodzy Doktoranci , zapraszamy na kurs współorganizowany przez naszego Partnera jakim jest SP ZOZ "REPTY" im gen. Jerzego Ziętka Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. 

NDT BOBATH dla dorosłych (kurs rozwijający)

Termin realizacji: 20 – 24.06.2016 r.

Miejsce realizacji: SP ZOZ "REPTY" im gen.Jerzego Ziętka Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach

Tematyka szkolenia:

kurs rozwijający metody NDT Bobath dotyczy terapii osób dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi.

Szczegółowy temat kursu rozwijającego:

Koncepcja Bobath: leczenie kończyny górnej – od funkcji do uczestnictwa. Pięciodniowy kurs przeznaczony jest na poszerzenie wiedzy oraz poprawę umiejętności, które uczestnicy zdobyli na kursie podstawowym. Zajęcia praktyczne będą obejmować pacjentów z różnymi schorzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (m.in. udar, poważna operacja mózgu, ataxia)

Uczestnicy szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs Podstawowy NDT Bobath (8 tygodni).

Organizacja szkolenia:

Zajęcia odbywają się w wymiarze 35 godzin (60 minut)

Formy realizacji:

- wykłady teoretyczne,

- demonstracje,

- praktyczna praca z pacjentem.

Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone będzie na terenie ośrodka SP ZOZ "REPTY" im gen. Jerzego Ziętka Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach w terminie 20- 24.06.2016 r.

Koszt szkolenia: 3 500 zł brutto/osoba

Certyfikaty/ zaświadczenia:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat akredytowany przez międzynarodową organizacje IBITA oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne oraz zaświadczenie wg wzoru MEN, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kadra instruktorów: Marc Michielsen, IBITA-erkend docent, ACI – Belgia

Uczestnicy nauczą się:

- inicjować i realizować strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z zaburzeniami

neurologicznymi,

- identyfikować alternatywne leczenie i możliwości oceny,

- identyfikować potencjalnych pacjentów i osiągnąć optymalne funkcjonowanie,

- oceniać skuteczność wybranych metod leczenia.

Wymagania szkolenia:

Kurs rozwijający trwa 5 dni (35 godzin zegarowych szkolenia). Przy jednym instruktorze w

grupie szkoleniowej może uczestniczyć maksymalnie 12 osób. Na kursie przedstawiany jest

nowy materiał oraz pogłębiana jest już posiadana wiedza. Podczas kursu przeprowadzana jest

codziennie terapia pacjentów przez uczestników kursu. Jeden pacjent powinien przypada na 2

uczestników kursu. Jeśli uczestnik opuści więcej niż 1 godzinę zajęć – nie otrzyma certyfikatu ukończenia kursu.

Cele kursu:

- pogłębienie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych,

- rozpoczęcie i wdrażanie strategii rozwiązywania problemów pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi,

- identyfikacja metod alternatywnych i ocena możliwości,

- identyfikacja potencjału Pacjenta i osiąganie optymalnej funkcji,

- ocena efektywności programów postępowania pacjenta,

- ocena efektywności ruchu - jakościowa i ilościowa.

Zagadnienia programowe:

- ramy koncepcyjne Bobath,

- model praktyki klinicznej,

- wnioskowanie kliniczne,

- praca z Pacjentami,

- znaczenie informacji sensorycznej dla orientacji posturalnej,

- znaczenie ręki dla kontroli posturalnej, sięgania i chwytania.

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

• wykazać się zaawansowanymi umiejętnościami rozumowania w ocenie klinicznej i leczeniu w zakresie schorzeń neurologicznych

• krytycznie oceniać i syntezować teoretyczne podstawy rehabilitacji neurologicznej i analizy ruchu głębokiego w celu opracowania indywidualnie dopasowanych zabiegów,

• jasno wytłumaczyć w jaki sposób zmiany na poziomie neuro-fizjologicznym mogą wpłynąć na kliniczną prezentację pacjenta i poziom jego funkcjonowania,

• krytycznie oceniać i rozwijać indywidualne programy leczenia pacjenta oraz zastosować leczenie według odpowiednich środków.

Kontakt:

KINEZIO Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowe

Ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa

kursy.kinezio@wp.pl, 515-273-922

www.rehabilitacja-warszawa.pl