Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów

W dniach 09-10.11.18 na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów AWF.  W spotkaniu wzięli udział delegaci z:
AWF Wrocław
AWF Katowice
AWF Kraków 
Na spotkaniu przede wszystkim poruszono kwestię Ustawy 2.0. i jej wpływu na doktorantów z AWFów w Polsce. Podsumowano także wydarzenia sportowe integrujące środowisko doktorantów oraz zaproponowano nowe. 
Podczas obrad przeprowadzono także wybory na Sekretarza OPD AWF. Od dziś tę zaszczytną funkcję będzie pełnił Sebastian Bańkowski !