Akty Prawne

Regulaminy uczelniane

Regulamian studiów doktoranckich
Regulamin samorządu doktorantów

Kodeks etyki doktoranta
Statut

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej - Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 20/2015 - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ( w tym wzory wniosków) 
Zarządzenie Nr 19/2015 - Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ( w tym wzory wniosków )

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.