Finansowanie

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), przyznawane są stypendia dla uczestników studiów doktoranckich. Zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe mogą otrzymać dotację na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/11/02/11025/20101001_3.pdf).

Zasady i kryteria przyzwania tej dotacji określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 753).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.