Konferencje

  • XI Międzynarodowa konferencja Multimedia w biznesie i zarządzaniu. 

26–27 marca, Częstochowa.  

Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Organizatorzy: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie.

Idea organizowanej konferencji to wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz tematów artykułów – do 21 września , pełne teksty – do 19 października .

Kontakt: dr inż. Rafał Niedbał, e-mail: rafal.n@zim.pcz.pl. Więcej informacji o konferencji na stronie: http://www.multimediawbiznesie.pl/. Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.


  • Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców 

pod patronatem honorowym JM Rektora AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Prof. dr hab. Adama Zająca

Fizjoterapia i aktywność zdrowotna - gość specjalny Michael Shacklock
Physiotherapy and Health Activity
10 lat Wydziału Fizjoterapii
45 lat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

26-27 marca 2015 r.
Organizator: Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

  • Konferencja Moc MOOCów

 20 stycznia 2015 r. (wtorek)

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Audytorium Centralne

ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na konferencji, zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy: FMN@FMN.ORG.PL , wraz z informacją, dlaczego to Państwo powinni w niej uczestniczyć.

Czas na polską platformę jest pierwszym etapem ogólnonarodowego projektu jakim jest stworzenie w Polsce Platformy MOOC (Massive Open On-line Courses). Podczas Konferencji zostanie podpisany list intencyjny tworzący szerokie konsorcjum instytucji zaangażowanych w projekt.

  • Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2014.

27–28 listopada 2014, Warszawa

Organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Współorganizator: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Więcej informacji na: wbn.aon.edu.pl/konferencje-naukowe.


  • Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów Kierunki przyrodnicze i medyczne. 

22 listopada 2014 - Lublin. 

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi. Podczas konferencji odbędą się prezentacje prac uczestników, interesujące szkolenia oraz imprezy integracyjne. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń na arenie ogólnopolskiej. Prelegenci zdobędą możliwość publikacji w czasopismach naukowych oraz współpracy z wydawnictwami. Szczegółowe informacje: www.konferencjalublin.pl oraz facebook.com/konferencjalublin. Kontakt: info@konferencjalublin.pl, tel.: 517 112 817.


Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.