Linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://nauka.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

http://msport.gov.pl

Narodowe Centrum Nauki:

http://ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

http://ncbir.pl

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej  Oddział w Katowicach:

http://ptnkf.awf.katowice.pl

Komisja Bioetyczna przy AWF Katowice:

http://komisjabioetyczna.awf.katowice.pl

Krajowa Reprezentacja Doktorantów:

http://krd.org.pl

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.