Nauka

Finansowanie nauki obejmuje finansowanie działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa, w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kultularnego państwa (art. 3 Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz 615).

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki

Środkami finansowymi na naukę dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego według zasad określonych w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz 615).

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.