Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów AWF

Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego stanowi platformę współpracy dla środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego.

Gdzie i kiedy podpisano akt porozumienia…

W dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Brennej odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu”. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.Podczas Konferencji został podpisany Akt Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego przez przedstawicieli:

AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,

AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie,

AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,

AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

 AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

AWF we Wrocławiu.

Podstawowe cele Porozumienia to:

  1. Reprezentowanie środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego na arenie ogólnopolskiej.
  2. Wymiana informacji i doświadczeń.
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych.
  4. Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami doktoranckim, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

        

Skład Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego:

Przewodniczący Rady - mgr Sebastian Bańkowski (AWF Katowice)

Wiceprzewodniczący - mgr Katarzyna Fedejko (AWF Kraków)

Sekretarz - mgr Paweł Kozłowski (AWF Wrocław)

 

Kontakt:

mgr Sebastian Bańkowski

sebastian.bankowski.ursd@gmail.com

Statut (pdf)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.