Opłata konferencyjna

Koszty udziału w Konferencji

100,00 PLN

 

nr konta: ING Bank Śl. O/Katowice

 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

z dopiskiem: Konferencja Fizjoterapia Marzec

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.