Pomoc materialna

Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej.

Bieżące informacje dot. systemu wsparcia finanswego doktorantów znajdują się tutaj

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.